آخرین اخبار

پنجشنبه1401/9/3

09:47:5

33

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اداره کل استاندارد و جهاد دانشگاهی استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد چهارمحال و بختیاری، مهدی پژوهش، مدیر کل استاندارد با اعلام این خبر افزود: با توجه به لزوم ترویج و توسعه فرهنگ استاندارد در استان و در راستای اجرای قانون اصلاح قوانین ومقررات سازمان ملی استاندارد ایران، به منظور گسترش همکاری های علمی، فنی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در زمینه تدوین استانداردهای موردنیاز، تفاهم نامه همکاری بین این اداره کل و جهاد دانشگاهی استان امضاء شد.
وی از جمله اهداف اين تفاهم نامه ها را گسترش همکاری متقابل طرفین در فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فناوری، نیازسنجی، ارزیابی، استفاده بهینه از امکانات و توانایی های یکدیگر در جهت استقرار ارتباط سازمان یافته بین اداره کل و جهاد دانشگاهی به منظور برطرف نمودن نیازهای علمی و اجرایی متقابل، تدوین و بازنگری دوره های کوتاه مدت مهارتی و صدور گواهینامه ،مشارکت در تدوین پیش نویس استانداردهای ملی و بین المللی، همکاری در زمینه برگزاری همایش های مشترک و تشکیل دوره های تخصصی و آموزشی، انجام طرح های مشترک تحقیقاتی و مطالعاتی، ترویج و توسعه فرهنگ استاندارد در استان و ایجاد زمینه گسترش آزمایشگاه های همکار دانست.

 

تصاویر