دسترسی سریع

ابلاغ شيوه نامه دريافت اظهارنامه انطباق محصولات داراي پروانه استاندارد
با سلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره 869882 معاونت محترم نظارت بر اجرای استاندارد سازمان که بر اساس بخشنامه معاون محترم ریاست جمهور تهیه و ابلاغ گردیده به ضمیمه فرم اظهار نامه انطباق جهت اجرا و تکمیل با ذکر نکات ذیل حضورتان ارسال می گردد .
  • نامه ذکر شده و فرم اظهار نامه در سامانه و پرتال این اداره کل قابل دسترسی می باشد .
  • رعایت الزامات ذکر شده در نامه از جمله ، ممهور شدن اظهار نامه به مهر واحد ، صدور اظهار نامه های مستقل برای هر محصول یا مجوز ، درج شماره و تاریخ صدور اظهار نامه بر اساس سیستم دبیرخانه واحد تولیدی و ... مورد توجه قرار گیرد .
  • همانگونه که از نام فرم مذکور استنباط می گردد اولین مرحله در این فرایند تکمیل و ارائه فرم این اظهارنامه بر اساس وضعیت فعلی واحد بوده ( رعايت استاندارداخذ و اظهار شده فرآورده توليدي مي باشد )و نیاز به اقدام عملیاتی خاصی نمی باشد .
  • در خصوص بند 6 نامه مذکور با موضوع مستندات لازم بر اساس استاندارد 17050، دوره آموزشی جهت آشنایی واحد های تولیدی متعاقبا برگزار خواهد گردید .
لازم به ذکر است در مرحله اول مسئولین محترم واحد های تولیدی بایستی نسبت به تکمیل فرم اظهار نامه انطباق جهت فراورده های دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد و همچنین فراورده های متقاضی صدور پروانه اقدام و ضمن بارگزاری فرم مذکور در سامانه سینا ، نسبت به ارسال اصل آن به این اداره کل اقدام نمایند .

تصویر نامه شماره 869882