دسترسی سریع

ضرورت توسعه تشکیلات موسسه استاندارد با شکل گیری صنعت بعد از پیروزی شکوهمندانه انقلاب اسلامی در استان موجب شد با توسعه واحدهای صنعتی و نیازبه خدمات موسسه استاندارد، در اواسط سال 65 با راه اندازی بخشی در اداره کل صنایع وقت عملا فعالیت اداره کل استاندارد شروع گردد تا اینکه دراواخر سال 71 با تخصیص بودجه ای جاری در قالب استانی فعالیتهای مقدماتی در راستای تجهیزات آزمایشگاهی اداری این مجموعه آغاز گردید .در اوایل سال 73 با خرید یک قطعه زمین احداث ساختمان اداره کل با زیر بنایی بیش از 2000 متر مربع در چهار طبقه اداری آزمایشگاهی، تاسیساتی، سالن همایش شروع و در اوایل سال 77 مورد بهره برداری قرار گرفت .