دسترسی سریع

پیشخوان استان
72-17-1035 حقیقی اکرم حسینی تشنیزی 1390/03/07 1396/03/07 چهارمحال و بختیاری کیار - خیابان ولیعصر شمالی- جنب مسجد حضرت رسول(ص) 2683852
72-17-1151 حقیقی سیده مرضیه حسینی 1394/03/20 1397/03/20 چهارمحال و بختیاری کیار - خیابان مهرگان- جنب شهرداری دستنا
72-17-1100 حقیقی عبدا... مهربان گهرویی 1390/10/19 1396/10/19 چهارمحال و بختیاری کیار - میدان شهداء- ابتدای خیابان ولیعصر
72-17-1146 حقیقی فاطمه صمیمی 1393/04/23 1396/04/23 چهارمحال و بختیاری کیار - فلکه نماز
72-17-1123 حقیقی فرزانه اصغریان دستنائی 1391/05/18 1397/05/18 چهارمحال و بختیاری کیار - خیابان شهدا
72-17-1137 حقیقی حمید ترابیان دستگردی 1392/02/29 1395/02/29 چهارمحال و بختیاری کیار دستگرد امامزاده خیابان دانش- پلاک 477
72-17-1104 حقیقی پروانه جمشیدی ناغانی 1390/10/19 1396/10/19 چهارمحال و بختیاری اردل - خیابان انقلاب شمالی- جنب بانک ملی
72-17-1154 حقیقی خدیجه نظری کاجی 1394/03/20 1397/03/20 چهارمحال و بختیاری اردل - خیابان ولی عصر
72-17-1155 حقیقی روح ا... رجبی 1394/03/20 1397/03/20 چهارمحال و بختیاری اردل - خیابان اصلی
72-17-1078 حقیقی عارف رئیسی 1390/07/06 1396/07/06 چهارمحال و بختیاری اردل - میدان پیروزی- ساختمان اداره پست
72-17-1009 حقیقی فاطمه رجب زاده اردلی 1389/08/09 1395/08/09 چهارمحال و بختیاری اردل - بلوار شهدا- تقاطع خیابان سپاه
72-17-1065 حقیقی هاشم سیفی اردلی 1390/06/06 1396/06/06 چهارمحال و بختیاری اردل - بلوار شهداء- روبروی پست بانک 6223949
72-17-1007 حقیقی آیت‌اله هاشمی 1389/04/14 1395/04/14 چهارمحال و بختیاری بروجن - میدان امام اول- خیابان رازی شمالی 2423320
72-17-1068 حقیقی ارسطو تقی پور بروجنی 1390/06/06 1396/06/06 چهارمحال و بختیاری بروجن - بلوار بوعلی- پلاک 232 4227800
72-17-1093 حقیقی افسانه فیروزی بروجنی 1390/09/07 1396/09/07 چهارمحال و بختیاری بروجن - میدان شهرداری- بلوار مدرس- پلاک 456 0382 4232291
72-17-1061 حقیقی الهه زمانی 1390/05/11 1396/05/11 چهارمحال و بختیاری بروجن - بلوار آزادی
72-17-1060 حقیقی ایرج شیرانی فرادنبه 1390/04/28 1396/04/28 چهارمحال و بختیاری بروجن - بلوار شهدا- جنب مسجد شهدا 4237919
72-17-1116 حقیقی تهمینه رستمی 1390/12/27 1396/12/27 چهارمحال و بختیاری بروجن - میدان شهرداری- پاساژ امام حسین(ع)- پلاک 7 3834223113
72-17-1145 حقیقی حامد ناصری بروجنی 1393/04/22 1396/04/22 چهارمحال و بختیاری بروجن - بلوار بهشت- نبش سی متری
72-17-1091 حقیقی حمیدرضا حبیبی 1390/09/07 1396/09/07 چهارمحال و بختیاری بروجن - بلوار مدرس- روبروی دانشکده پرستاری- پلاک 14 4229390
72-17-1023 حقیقی حمیده مدرس 1390/02/07 1396/02/07 چهارمحال و بختیاری بروجن - خیابان 15 خرداد جنوبی- پائین تر از چهارراه ولی عصر
72-17-1032 حقیقی زهرا ربیعی فرادنبه 1390/03/07 1396/03/07 چهارمحال و بختیاری بروجن - خیابان شهداء- جنب فروشگاه سپه بار 4521636
72-17-1124 حقیقی سارا بنی هاشمی امام قیسی 1391/07/04 1397/07/04 چهارمحال و بختیاری بروجن - کوی فاطمیه- خیابان سی متری- نبش کوچه کوثر 2
72-17-1050 حقیقی سعید فتاحی فرادنبه 1390/04/06 1396/04/06 چهارمحال و بختیاری بروجن - بلوار آزادی- جنب میدان شهید بهشتی 382452444
72-17-1027 حقیقی سمیه صادقی 1390/02/07 1396/07/17 چهارمحال و بختیاری بروجن - میدان امام حسین- خیابان طالقانی
72-17-1037 حقیقی سیدعلی اصغر افضلی بروجنی 1390/03/07 1396/03/07 چهارمحال و بختیاری بروجن - میدان امام حسین(ع) 4564540
72-17-1140 حقیقی عبدالنبی دهقان 1391/11/01 1397/11/01 چهارمحال و بختیاری بروجن - صادقیه- خیابان شهید رجایی 3834239255
72-17-1121 حقیقی علی زمانی گندمانی 1391/04/19 1397/04/19 چهارمحال و بختیاری بروجن - بلوار ولیعصر (عج)- پلاک 56445 3824623284
72-17-1029 حقیقی علی نادری بلداجی 1390/02/07 1396/02/07 چهارمحال و بختیاری بروجن - بلوار شهید بهشتی- بالا تر از حسینیه امام خمینی(ره) 382462996
72-17-1025 حقیقی فخری خدیوی بروجنی 1390/02/07 1396/02/07 چهارمحال و بختیاری بروجن - خیابان 15 خرداد شمالی- کوچه بنفشه 0382 4238464
72-17-1102 حقیقی فرشته احمدی سفیددشتی 1390/10/19 1396/10/19 چهارمحال و بختیاری بروجن - خیابان آزادگان- پلاک 1
72-17-1097 حقیقی فیروز طهماسبی بلداجی 1390/10/19 1396/10/19 چهارمحال و بختیاری بروجن - میدان انقلاب- بلوار مدرس 0382 4644808
72-17-1059 حقیقی لیلا ملک پور 1390/04/28 1396/04/28 چهارمحال و بختیاری بروجن - خیابان قدس 3824343529
72-17-1125 حقیقی نسرین صفرنژاد 1391/07/04 1397/07/04 چهارمحال و بختیاری بروجن - خیابان بوذرجمهر- نبش خیابان دفتری غربی- پلاک 25
72-17-1047 حقیقی رسول سلیمی بنی 1394/11/12 1397/11/12 چهارمحال و بختیاری بن - خیابان ملت - جنب بانک کشاورزی 3833721202
72-17-1136 حقیقی علی حسین مولوی وردنجانی 1391/09/28 1397/09/28 چهارمحال و بختیاری بن - خیابان شهدا جنوبی- پلاک 477 3833743000
72-17-1026 حقیقی زهرا مسیبی سامانی 1390/02/07 1396/02/27 چهارمحال و بختیاری سامان - خیابان سعدی- اداره پست قدیم
72-17-1101 حقیقی زهره نوربخش سامانی 1390/10/19 1396/10/19 چهارمحال و بختیاری سامان - شهید جعفرزاده- جنب بانک رفاه- پاساژ نوربخش
72-17-1081 حقیقی سعید همتیان 1390/07/06 1396/07/06 چهارمحال و بختیاری شلمزار - خیابان آزادی- پائین تر از مخابرات
72-17-1152 حقیقی اردشیر قائدامینی هارونی 1394/03/20 1397/03/20 چهارمحال و بختیاری شهر کرد - خیابان امام حسین(ع)- جنب ایستگاه
72-17-1039 حقیقی حمیرا صانعی 1390/03/07 1396/03/07 چهارمحال و بختیاری شهر کرد - خیابان ملت- کوچه 54- پلاک 8 (چهارراه بازار) 2274368
72-17-1079 حقیقی ذبیح ا... کریمزاده سورشجانی 1390/07/06 1396/07/06 چهارمحال و بختیاری شهر کرد - خیابان اصلی- جنب بانک صادرات 382322772
72-17-1063 حقیقی سهیلا هاشمی 1390/06/06 1396/06/06 چهارمحال و بختیاری شهر کرد - خیابان ملت غربی- ابتدای سرچشمه ها- نبش کوچه 108 2243795
72-17-1036 حقیقی سیدمسعود جزایری 1390/03/07 1396/03/07 چهارمحال و بختیاری شهر کرد - بلوار17 شهریور- جنب بانک رفاه کارگران 3333221
72-17-1038 حقیقی محسن کریم زاده سورشجانی 1390/03/07 1396/03/07 چهارمحال و بختیاری شهر کرد - بلوارشریعتی- نبش کوچه 2 3339400
72-17-1034 حقیقی مینا لطفعلیان 1390/03/07 1396/03/07 چهارمحال و بختیاری شهر کرد - خیابان دوازده محرم شمالی- روبروی دبیرستان 2243112
72-17-1045 حقیقی اصغر رهی شهرکی 1390/04/11 1397/07/03 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - چهارراه دامپزشکی- روبروی ایستگاه اتوبوس میرآباد 3832225025
72-17-1033 حقیقی اعظم اسکندری آلوقره 1390/03/07 1396/03/07 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - خیابان 7 تیر- ابتدای خیابان دانشور 2420002
72-17-1117 حقیقی الهام هادی زاده 1391/03/22 1397/03/22 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - خیابان امام خمینی(ره)- گلستان 41
72-17-1110 حقیقی بهنام فروزنده جونقانی 1390/11/19 1396/11/19 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - بلوار ولیعصر(عج)- نبش میدان امام -کوچه 50 0382257 8585
72-17-1082 حقیقی حبیب ا... نکویی 1390/07/06 1396/07/06 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - خیابان ملت- روبروی بانک صادرات مرکزی- کوچه 50
72-17-1113 حقیقی حسین فرهادیان 1390/12/07 1396/12/07 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - بلوار کشاورزی- روبروی حوزه نظام وظیفه- نبش کوچه مسجد امام علی(ع) 3349109
72-17-1141 حقیقی حسین خدادوستان 1391/12/22 1397/12/22 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - خیابان امام خمینی(ره)- روبروی بیمه دانا 3833321427
72-17-1003 حقیقی حمزه میرزائی ارجنکی 1394/09/29 1397/09/29 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - بلوار فارابی - روبروی مدرسه حضرت زینب
72-17-1019 حقیقی راهله شیرزاد طاقانکی 1390/02/07 1397/06/08 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - چهارراه فردوسی بطرف دروازه سامان روبروی مدرسه 22 بهمن 3832251217
72-17-1002 حقیقی راهله مرادی‌بنی 1389/04/06 1395/04/06 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - خیابان سعدی، چهارراه فصیحی، روبروی مجتمع امام رضا(ع) 38133488
72-17-1012 حقیقی رسول امیرخانی 1389/12/09 1396/12/07 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - بلوار شریعتی- نبش کوچه 38
72-17-1089 حقیقی روح اله اسماعیل زاده 1390/07/26 1396/07/26 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - خیابان زاینده رود- جنب شرکت تعاونی روستایی 3823462452
72-17-1086 حقیقی زهرا رجب زاده اردلی 1390/07/17 1395/08/06 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - میرآبادغربی- بلوار امام خمینی(ره)- خیابان فجر- روبروی خیابان خیام- پلاک 7
72-17-1055 حقیقی زینب حیدری سورشجانی 1390/04/06 1395/11/08 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - تقاطع خیابان خواجه نصیر و خیابان بوعلی
72-17-1017 حقیقی زینب رضایی سورشجانی 1389/12/09 1397/11/01 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - خیابان انقلاب- پایین تر از کتابخانه عمومی فردوسی 3833444880
72-17-1083 حقیقی زینب عباسیان چالشتری 1390/07/06 1396/07/06 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - خیابان عمان- روبروی ترمینال آزادی
72-17-1053 حقیقی زینب فرهادی نیک 1390/04/11 1395/12/17 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - خیابان فردوسی جنوبی- نرسیده به چهارراه امیرکبیر
72-17-1122 حقیقی سعیده موسوی خوئی 1391/04/19 1396/02/01 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - خیابان ملت- کوچه 48- پلاک 16
72-17-1072 حقیقی سلمان حیدری سورشجانی 1390/07/06 1396/07/06 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - خیابان 15 خرداد
72-17-1044 حقیقی سمیه طالب زاده چالشتری 1390/03/08 1396/03/08 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - میدان معلم- روبروی آپارتمانها 3336663
72-17-1076 حقیقی سهراب شیروانی 1390/07/06 1396/07/06 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - خیابان امام خمینی(ره)- روبروی بانک صادرات 3822422403
72-17-1013 حقیقی سولماز حاجی پور 1389/12/09 1395/12/09 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - خیابان باهنر- تقاطع فردوسی 2261551
72-17-1148 حقیقی شراره شریفی تشنیزی 1393/05/15 1396/05/15 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - قطب صنعتی شهرکرد
72-17-1011 حقیقی شهین بنی شریف دهکردی 1389/12/09 1395/12/09 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - دوازده محرم جنوبی- پلاک 73 2274743
72-17-1128 حقیقی شیدا مولوی هارونی 1391/07/05 1397/07/05 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - خیابان ولیعصر(عج)
72-17-1056 حقیقی صعود فتحی هفشجانی 1390/04/28 1396/04/28 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - میدان امام- جنب بانک صادرات
72-17-1042 حقیقی طاهره شاهرخ شهرکی 1390/03/07 1396/03/07 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - خیابان شهدای غربی 7223019
72-17-1054 حقیقی عباس ساعدی 1390/04/06 1396/04/06 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - چهارراه مخابرات 3822420007
72-17-1067 حقیقی عباس رجب زاده اردلی 1390/06/06 1395/07/02 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - میرآباد غربی- بلوار امام خمینی(ره)- جنب بانک ملی ایران
72-17-1024 حقیقی علی عباسی سورشجانی 1390/02/07 1396/02/07 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - خیابان سعدی- بین کوچه 54 و 56- روبروی پست بانک مرکزی
72-17-1010 حقیقی علی اکبر ضیائی نافچی 1389/08/09 1395/08/09 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - رحمتیه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
72-17-1143 حقیقی علی کریمزاده 1392/10/08 1395/10/08 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - شهرک منظریه- خیابان شهید مبینی
72-17-1071 حقیقی علیداد کیانی هرچگانی 1390/06/19 1395/06/19 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - خیابان ملت- حدفاصل میدان فردوسی و میدان بوعلی
72-17-1092 حقیقی فاطمه رضائی نافچی 1390/09/20 1396/09/20 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - خیابان امام خمینی(ره)- روبروی حسینیه اعظم 3822722849
72-17-1094 حقیقی فاطمه شاهوردی شهرکی 1390/09/07 1396/09/07 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - سه راه سینما- تقاطع چهارراه مولوی و ولیعصر
72-17-1129 حقیقی فروغ هاشمی شهرکی 1391/07/05 1397/07/05 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - خیابان دانش
72-17-1046 حقیقی فریبا پورحیدر بروجنی 1390/04/11 1396/04/11 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - بلوار حافظ شمالی- روبروی بیمه ایران 3340109
72-17-1069 حقیقی فریبا هیبتی هفشجانی 1390/06/06 1396/06/06 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - بلوار امام خمینی(ره)- ساختمان اداره پست 2483922
72-17-1058 حقیقی فریدن کاوه قهفرخی 1390/04/28 1396/07/06 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - بلوار آیت ا... کاشانی- نبش چهارراه طالقانی
72-17-1022 حقیقی کامران خداوردی 1390/02/07 1396/02/07 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - دروازه سامان مقابل مسجد امام حسن(ع) 2254449
72-17-1015 حقیقی مجتبی سمیعی 1389/12/09 1397/07/16 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - چهارراه فردوسی- خیابان سعدی غربی- پلاک 2 3838860006
72-17-1008 حقیقی محمد کریم زاده سورشجانی 1389/08/08 1395/08/08 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - میدان معلم- جنب بانک صادرات
72-17-1087 حقیقی محمدعلی مختاری 1390/07/17 1396/07/17 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - بلوار ولیعصر(عج)- روبروی شهرداری 2579462
72-17-1004 حقیقی مریم خسروی هفشجانی 1389/04/06 1396/07/06 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - خیابان کاشانی- چهارراه استانداری- بلوار حافظ- نبش کوچه شهید مرادی
72-17-1103 حقیقی مژگان آقایی گنجگانی 1390/10/19 1396/10/19 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - کوی فرهنگیان- خیابان لقمان- نبش کوچه 20
72-17-1001 حقیقی مسعود رئیس زادگان 1389/01/15 1396/02/07 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - خیابان سعدی- مقابل کلانتری11- کوچه 44
72-17-1112 حقیقی مهدی عسگرزاده 1390/12/07 1395/12/12 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - چالشتر- میدان رسالت
72-17-1031 حقیقی مهدی کیانپور 1390/03/29 1396/10/26 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - خیابان ملت غربی- جنب مسجدالرضا- بین کوچه 83 و 84- پلاک 282
72-17-1098 حقیقی مهرداد رئیسی 1390/10/19 1396/10/19 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - مهدیه- بلوار رهبر- نبش کوچه 45
72-17-1108 حقیقی نعمت ا... رحمتی 1390/11/19 1396/12/01 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - سرچشمه ها- خیابان بلال- پلاک 83
72-17-1107 حقیقی یعقوب مرادی زانیانی 1390/11/05 1397/04/24 چهارمحال و بختیاری شهرکرد - میرآباد غربی- بلوار فرهنگ- چهارراه چوبین
72-17-1016 حقیقی احمد جمشیدی فارسانی 1389/12/09 1395/12/09 چهارمحال و بختیاری فارسان - بلوار امام خمینی(ره)- روبروی اداره دارایی 7242232
72-17-1077 حقیقی اله مراد خسروی بابادی 1390/07/06 1396/07/06 چهارمحال و بختیاری فارسان - میدان 22 بهمن- روبروی ایران خودرو 3827220228
72-17-1028 حقیقی روح ا... مرادی فارسانی 1390/02/07 1396/02/07 چهارمحال و بختیاری فارسان - خیابان نواب صفوی- نبش خیابان شهید بهشتی 0382 7225505
72-17-1014 حقیقی زهرا اصلانی 1389/12/09 1396/06/06 چهارمحال و بختیاری فارسان - خیابان شهید رجایی- سه راه بانک صادرات 7230239
72-17-1109 حقیقی سیدصادق جزایری فارسانی 1390/11/19 1396/11/19 چهارمحال و بختیاری فارسان - خیابان شهید بهشتی- جنب اورژانس قدیم
72-17-1057 حقیقی سیده افسانه هاشمی نسب 1390/04/28 1397/02/27 چهارمحال و بختیاری فارسان - بلوار امام خمینی(ره)
72-17-1156 حقیقی عباس هیبتی گوجانی 1394/03/20 1397/03/20 چهارمحال و بختیاری فارسان - سه راهی ده چشمه- میدان وحدت
72-17-1085 حقیقی فاطمه عباسی جونقانی 1390/07/17 1397/04/24 چهارمحال و بختیاری فارسان - میدان امام خمینی(ره) 3833260567
72-17-1147 حقیقی فرحناز احمدی چلچله 1393/04/23 1396/04/23 چهارمحال و بختیاری فارسان - خیابان شهید نوروزی
72-17-1062 حقیقی مریم پولادی ده چشمه 1390/06/06 1396/06/06 چهارمحال و بختیاری فارسان - خیابان شهید رجایی- روبروی آموزشگاه شاهد 7242303
72-17-1048 حقیقی مریم خسروی 1390/04/06 1396/08/04 چهارمحال و بختیاری فارسان - خیابان شهید بهشتی-روبروی هتل ارم 3827229797
72-17-1030 حقیقی مریم قربانی بیرگانی 1390/02/07 1396/02/07 چهارمحال و بختیاری فارسان - خیابان شهید رجایی- سه راه ترمینال
72-17-1114 حقیقی معصومه عسگری 1390/12/07 1396/12/07 چهارمحال و بختیاری فارسان - سه راه بابا حیدر-بلوارشهداء شرقی
72-17-1021 حقیقی منصور بابایی فر 1390/02/07 1396/02/07 چهارمحال و بختیاری فارسان - خیابان انقلاب- جنب بانک سپه 0382 7462213
72-17-1049 حقیقی ماه پسند امیدی نرگسی 1390/04/06 1396/09/07 چهارمحال و بختیاری فرخشهر - خیابان ولی عصر(عج) - نرسیده به میدان نماز
72-17-1040 حقیقی پوران امانی 1390/03/07 1396/03/07 چهارمحال و بختیاری کوهرنگ - خیابان اصلی- روبروی اداره برق 7622842
72-17-1043 حقیقی سارا غیبی حاجیور 1390/03/08 1396/03/08 چهارمحال و بختیاری کوهرنگ - خیابان امام خمینی(ره)- جنب ترمینال مسافربری 7623002
72-17-1018 حقیقی فاطمه خسروی بابادی 1389/12/23 1395/12/23 چهارمحال و بختیاری کوهرنگ - خیابان اصلی- به طرف فارسان
72-17-1149 حقیقی احمد رضایی 1393/05/22 1396/05/22 چهارمحال و بختیاری لردگان کلواری چهارراه کلواری- روبروی اداره راه و شهرسازی
72-17-1153 حقیقی اکبر حسین پور آقایی 1394/03/20 1397/03/20 چهارمحال و بختیاری لردگان - جنب مدرسه شبانه روزی دخترانه سردشت
72-17-1064 حقیقی اکبر مسعودی چله گاهی 1390/06/06 1396/06/06 چهارمحال و بختیاری لردگان - خیابان ولی عصر- طبقه زیرین مجتمع تجاری ولیعصر 5229231
72-17-1080 حقیقی ابوالفضل رستمی مال خلیفه 1390/07/06 1396/07/06 چهارمحال و بختیاری لردگان - ابتدای بلوار شهداء- نبش کوچه سعدی- ساختمان پارسه
72-17-1150 حقیقی افشین بویری منجی 1394/03/20 1397/03/20 چهارمحال و بختیاری لردگان - خیابان اصلی
72-17-1111 حقیقی حجت ا... آبرود 1390/12/07 1396/12/07 چهارمحال و بختیاری لردگان - خیابان چشمه برم- میدان میلاس
72-17-1051 حقیقی سعید اسماعیلی 1390/04/06 1396/04/06 چهارمحال و بختیاری لردگان - میدان امام حسین(ع)
72-17-1006 حقیقی قاسم نادری لردجانی 1389/04/14 1396/12/07 چهارمحال و بختیاری لردگان - خیابان چشمه برم جنب بانک ملی مرکزی
72-17-1066 حقیقی قربان حسنی 1390/06/06 1396/06/06 چهارمحال و بختیاری لردگان - خیابان ولی عصر- پائین تر از فلکه نماز 5229454
72-17-1052 حقیقی کشواد حسنی ساطحی 1390/04/06 1396/04/06 چهارمحال و بختیاری لردگان - چهارراه قدس- خیابان چشمه برم
72-17-1088 حقیقی محمد جلیلی 1390/07/17 1396/07/17 چهارمحال و بختیاری لردگان - خیابان عشایر- جنب دبستان شهداء 3825221244
72-17-1115 حقیقی محمدحسین شریفی پیرانی 1390/12/24 1397/02/27 چهارمحال و بختیاری لردگان - چهارراه شهرداری- ابتدای خیابان ولیعصر
72-17-1096 حقیقی محمدصادق اسحاقی 1390/10/19 1397/02/27 چهارمحال و بختیاری لردگان - بلوار شهدا- جنب بانک صادرات
72-17-1073 حقیقی محمود مسعودی چله گاهی 1390/07/06 1395/05/27 چهارمحال و بختیاری لردگان - میدان نماز- بلوار رسالت- جنب صندوق مهر رضا
72-17-1020 حقیقی مهدی رضائی 1390/02/07 1396/06/06 چهارمحال و بختیاری لردگان - روبروی بخشداری 3834463622
72-17-1074 حقیقی موسی قنبری 1390/07/06 1397/04/24 چهارمحال و بختیاری لردگان - بلوار شهداء- بالاتر از بانک کشاورزی
72-17-1070 حقوقی شرکت آوای خانمیرزا حسین حبیبی 1390/06/06 1396/06/06 چهارمحال و بختیاری لردگان - بلوار شریعتی- میدان امام حسین(ع)- نبش خیابان فرشید لرستانی
72-17-1142 حقوقی شرکت لردنگار ابراهیم اکبری منجرموئی 1392/02/29 1395/02/29 چهارمحال و بختیاری لردگان - بلوار شهدا- روبروی گلزار شهدا
72-17-1133 حقیقی حلیمه حاجی پور میلاسی 1391/09/25 1397/09/25 چهارمحال و بختیاری لردگان حاجی آباد خیابان فرهنگ- نبش کوچه شهید سالار خالدی
72-17-1144 حقیقی محمد جلیلی پیران 1393/02/01 1396/02/01 چهارمحال و بختیاری لردگان شیرانی چهارراه شیرانی
72-17-1132 حقیقی محمدجعفر طهماسبی کرفی 1391/09/25 1397/09/25 چهارمحال و بختیاری لردگان کرف خیابان اصلی روستا- جنب دهیاری 3834454932