گزارش تصویری

پیام فرمانده پایگاه مقاومت بسیج سازمان ملی استاندارد ایران به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج

پیام فرمانده پایگاه مقاومت بسیج سازمان ملی استاندارد ایران به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید صفاریان سازمان ملی استاندارد ایران و مشاور رییس سازمان در امور بسیج ، طی پیامی به شرح زیر ، فرارسیدن هفته بسیج را گرامیداشت.

پنجشنبه27آبان1395

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید صفاریان سازمان ملی استاندارد ایران و مشاور رییس سازمان در امور بسیج ، طی پیامی به شرح زیر ، فرارسیدن هفته بسیج را گرامیداشت.