آخرین اخبار

دوشنبه1401/8/30

11:09:0

116

برگزاری دوره آموزشی تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA در استاندارد چهارمحال و بختیاری

بنابر گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان چهارمحال و بختیاری، مهدی پژوهش مدیر کل استاندارد این استان از برگزاری دوره آموزشی تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA خبر داد.
پژوهش در ادامه اظهار داشت: در راستای افزایش مهارت دانش مدیران کنترل کیفیت و آزمایشگاه های همکار استاندارد و جامعه هدف استاندارد، این دوره آموزشی با حضور 17 نفر از مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان، 3نفر از مدیران فنی و کارشناسان آزمایشگاه و 10 نفر از پرسنل اداره در آبان ماه سالجاری به مدت 8 ساعت در محل اداره کل برگزار گردید که جمعا شامل 240 نفر ساعت آموزشی بوده است.